Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact

bar-newsupdate

Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนาภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย
                ไทย มหกรรมสุดยอด otop ล้านนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน
thumbnail_IMG_0883.jpgจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชน ร่วมจัดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนาภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย มหกรรมสุดยอด otop ล้านนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2559 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนม์พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนาภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายโชคชัย แก้วป่องพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และนางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ความสำคัญที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ otop และ smes จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันสินค้า otop และ smes เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และมุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดให้มีมากขึ้น และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ โครงการ Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนาภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย เป็นการบูรณาการสร้างจุดขาย เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ otop และ smes กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จ. เชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ได้แก่จังหวัดเชียงราย พะเยาแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ให้เป็นการรองรับพัฒนาสินค้า ของดีในแต่ละจังหวัดและเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 8 จากภาคเหนือไปสู่สากล “Unseen Lanna 2016” “อัศจรรย์แดนดิน ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย” มหกรรมสุดยอด OTOP ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 จาก 8 จังหวัด มากกว่า 800 บูท ชมการแสดงสุดอลังการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "วิจิตรภูษาล้านนา เทิดไท้องค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน", มินิคอนเสิร์ตศิลปินลูกทุ่งไทย ต่าย อรทัย, ฝน ธนสุนทร, แฟ้ม บุญมา แชมป์ลูกทุ่งชิงช้าสรรค์, แฟชั่นโชว์เชียงใหม่แบรนด์, ชมโชว์สาธิตงานฝีมือ OTOP จากสุดยอดช่างฝีมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนเข้างานลุ้นรับของรางวัลใหญ่ฟรี ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2559 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
facebooklogo
member