Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact

bar-newsupdate


image5image7image6image8วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2559) นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผอ. ททท. สนง. สมุทรสงคราม และนางสาวจิราวรรณ บุญฤทธิ์ พนักงานการตลาด 5 ได้เดินทางนำผู้สาธิตการวาดหัวโขน จากหัวโขนภูเตศวร และการเพ้นท์เบญจรงค์ จากเบญจรงค์บางช้าง OTOP 5 ดาว จากจังหวัดสมุทรสงคราม ( 12 Hidden Gems ) เมืองต้องห้ามพลาด เมืองสายน้ำสามเวลา เข้าร่วมงาน Top Thai Brand  @  Daning Music Square ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย DITP ( Department International  Trade Promotion ) หรือกงศุลฝ่ายพานิชย์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือในการจัดงาน อาทิเช่น ททท. สนง.เซี่ยงไฮ้ ( สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้สาธิตการเขียนหัวโขนและเพ้นท์ลายเบญจรงค์ )เป็นต้น ซึ่งในงานมีการออกร้านขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมากกว่า 60 บูธ รวมทั้งมีการสาธิตการทำพวงมาลัย ทำกระทง เพ้นท์ร่ม/ เพ้นท์พัด ทำปลาตะเพียน ทำอาหารไทย เป็นต้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาซื้อสินค้าและเรียนรู้ในศิลปะ วัฒนธรรมของไทยเป็นจำนวนมาก รวซึ่งนับได้ว่าเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรสงคราม ให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้รู้จักจ.สมุทรสงครามกว้างขวางมากยิ่งขึ้นimage4
facebooklogo
member