Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
                        สัมมนาระหว่างประเทศ International Symposium       
calender46
Buddhist Art Heritage 
                                   
จัดแสดงวันที่ : 12 – 13 มีนาคม 2561 ประเภทงาน : กิจกรรม
สถานที่ : ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร
กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาระหว่างประเทศ International
Symposium : Buddhist Art Heritage ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายประเทศในทวีปเอเชียมาบรรยายและแลกเ
ปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการพิเศษ เรื่อง
“พุทธปฏิมาวิจักษ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to
Suvarnabhumi) ซึ่งกรมศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย
และวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๒๕ ปี
ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียน
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
 
งานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
 

จัดแสดงวันที่ : 3-17 มีนาคม 2561 ประเภทงาน : มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง จังหวัด : ภูเก็ต
ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการจัดพิธีอุปสมบทหมู่
อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 3 ณ
วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก), การจัดกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ยังมี การแข่งขันจักรยานคันทรีครอส
บนเส้นทางประวัติศาสตร์ถลาง, การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์

ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง, การจัดพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายาย
บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง มีการทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย
บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง, การจัดพิธีวางพวงมาลา
พร้อมทั้งมีการจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป
อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ตลอดทั้งงาน
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
 
calender39

จัดแสดงวันที่ : 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ประเภทงาน : มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
ภาคกลางวัน : กิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4
เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) เช่นการจำลองบ้าน และการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า, การแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปะ
และการสาธิตการวาดภาพของศิลปินในท้องถิ่น, การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP ของอำเภอต่างๆ, กิจกรรมการถ่ายรูปติดแสตมป์ที่ระลึก
โดยไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ, กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นเมือง
ภาคกลางคืน : การแสดง แสง สี เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา
ศรีพฤทเธศวร ” เริ่มเวลา 19.00 น
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์: 045 612 545

โลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
calender41
จัดแสดงวันที่ : 16-20 มีนาคม 2561 ประเภทงาน :
มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ลานเอนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร จังหวัด : ชุมพร
งานโลกทะเลชุมพรเป็นงานประจำปีของจังหวัดชุมพร
จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างงานและสร้างราย
ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดชุมพร ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ อาทิ นิทรรศการตลาดประชารัฐ
นิทรรศการโลกทะเลชุมพร ประกวดภาพถ่าย การแข่งขันตกปลา
แข่งขันแรลลี่จักรยานขึ้นเขามัทรี แข่งขันเจ็ตสกี กิจกรรม Beach Cleaning Day
การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ดำน้ำเก็บขยะ นาทีทองชิมอาหารทะเลฟรี
การจำหน่ายอาหารทะเลสด การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักร้อง นักแสดง
การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดย้อนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานโลกทะเลชุมพร
ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 ณ
ลานเอนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร โทรศัพท์: 077 658077


งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 14
42
จัดแสดงวันที่ : 16 – 17 มีนาคม 2561 ประเภทงาน :
มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด :
พระนครศรีอยุธยา
มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่นำเสนอให้นักมวยไทยทั่วโลกได้เข้าใจถึงการเริ่ม
ต้นของมวยไทย ซึ่งเป็นวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
ที่พระมหากษัตริย์และคนไทยต้องเรียน เพื่อใช้ป้องกันตัวและปกป้องประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและสอนมวยโบราณ อาทิ มวยไชยา มวยโคราช

มวยท่าเสา มวยลพบุรี รวมทั้งกิจกรรมหัตถศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้แบบไทย อาทิ
การสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก
การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การฝึกซ้อมมวยไทยแบบโบราณ อาทิ
การเตะต้นกล้วย การชกและฟันศอกลูกมะนาว การสับน้ำ
อีกทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับมวยไทยและนำเสนอหลักสูตรการเรียนมว
ยไทยจากค่ายมวยต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ
“ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ณ วัดหลังคาขาว (ตรงข้ามวัดมหาธาตุ)
ประกอบด้วยการแข่งขันชกมวยไทยมาราธอนทั้งชายและหญิง
และการชกมวยโดยนักมวยไทยอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
และการป้องกันแชมป์ของมวยคู่เอก ได้แก่ กัปตันเคน นฤภัย ชกกับ มังกรเงิน
นิติสมุย และ ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ ชกกับ ต้นกล้า อีสานแทรกเตอร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ททท,สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7

 
เทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2561
calender40
จัดแสดงวันที่ : 22-30 มีนาคม 2561 ประเภทงาน :
มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัด : ระนอง
สำหรับงาน”อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2561
เป็นงานประจำปีของจังหวัดระนอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว
พร้อมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระนอง
โดยจังหวัดระนองได้กำหนดจะจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2561
จำนวน 9 คืน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เช่นทุกๆปีที่ผ่านมา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมด้านสปาและน้ำแร่
,การส่งเสริมการท่องเที่ยว,กิจกรรมวิถีชุมชนชาวระนอง อาทิ เช่น
การจัดและตกแต่งจำลองวิถีชุมชนเมืองระนองย้อนวิถีชีวิตชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน,ก
ารแสดงบนเวทีลานวัฒนธรรม การจัดจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การออกร้านกาชาด

การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง และการแสดงดนตรีของ เหล่าศิลปินนักร้อง
นักแสดงมากมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์: 077 800 124
 
calender44
งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี งานย่าโม

จัดแสดงวันที่ : 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 ประเภทงาน : มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัด :
นครราชสีมา
พบกับสุดยอดขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดีหมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน" จำนวน ๕ ขบวน
และที่พลาดไม่ได้กับความสวยงามของการรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีโ
ดยการนำของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มสตรีชาวโคราชและลูกหลานชาวโคราชอีก ๙ โรงเรียน รวมจำนวนประมาณ
๕,๐๐๐ คน จากนั้นในเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. พร้อมรับเสด็จ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๓
เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ
การจัดกิจกรรมประวัติเมืองโคราช ประวัติและวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี,
การจัดแสดงเพลงโคราช, กิจกรรมถนนย้อนยุคเมืองโคราช “ทางเมืองโคราช” และ
ตลาดน้ำเมืองย่า” การประกวดนางสาวหลานย่าโม และการประกวดต่างๆ
การออกร้านอาหารต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา,
การจัดแสดงและจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
และการแสดงมหรสพจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ชมฟรีทุกคืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา โทร.044 242 152


งานวันตราดรำลึก จังหวัดตราด
calender45

จัดแสดงวันที่ : 23 มีนาคม 2449 ประเภทงาน : มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : หน้าศาลากลางจังหวัดตราด จังหวัด : ตราด
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ครั้งที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ
จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2449 งานวันตราดรำลึก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
ภายในงานมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด
การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้า การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จัดการแสดงขบวนเรือประดับไฟ และละครประวัติศาสตร์ตราดรำลึก
ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาย ทั้งนี้
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ททท. สำนักงานตราด โทรศัพท์: 0 3959 7259-60

เกาะสมุย มิดไนท์ รัน 2018
calender38
จัดแสดงวันที่ : 24 มีนาคม 2561 ประเภทงาน : มหกรรม/เทศกาล
สถานที่ : ณ หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
วิ่งเที่ยงคืนการกุศลที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมไทย (THA)
และสมาคมไทยแห่งเกาะสมุย (TAKS) บนเกาะของเกาะสมุย
ระยะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่หาดเฉวง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะวิ่ง 5
กม หรือ 10 กม. รอบ buzzy และถนนที่มีชีวิตชีวาของหาดเฉวง
ผู้จัดงานคาดหวังว่าระหว่าง 1000 และ 2000 สำหรับผู้เข้าร่วม 6th

การแข่งขันและหวังที่จะเห็นการทำงานการกุศลกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นิยมมาก
ที่สุดบนเกาะ
เงินที่ได้จากการจัดงานจะนำไปบริจาคให้สาเหตุที่คุ้มค่ามากบางประการแรกที่โรงเรี
ยนใหม่ของเกาะสมุยสำหรับเด็กออทิสติ (specialneedsschoolsamui.com)
และประการที่สองโครงการกรีนได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมโรงแรม
นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุยร่วมกับประธานาธิบดีของท่าและ TAKS พร้อมกับทีม PR
ของบางกอกแอร์เวย์และสปอนเซอร์ที่เข้าร่วมโครงการจะมีการมอบถ้วยรางวัลและรา
งวัลให้กับผู้ชนะ
ผู้ชมหลายคนจะเปิดขึ้นเพื่อให้กำลังใจและเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองการแข่งขันเป็น
คู่แข่งไปตามถนนเลียบชายหาดเฉวงและถนนที่แออัดของกรีนแมงโก้จากนั้นข้
ามเส้นชัยที่เร้กเก้ผับ
นี้เรียกกุศลถูกตั้งค่าให้กลายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักในปฏิทินของไทยสังคมกีฬาแ
ละการกุศลเหตุการณ์ แน่นอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Website : http://www.samuimidnightrun.com
 
facebooklogo
member