Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
2015-05Calendar-001

ชื่องาน:  งานเกษตรแฟร์ปราจีนบุรี
วันจัดงาน: ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี
          จังหวัดปราจีนบุรีมีผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมาก ทั้งผลไม้และพืชผัก เช่น ทุเรียน มังคุด กระท้อน ขนุน ส้มโอ 

2015-05Calendar-002

ชื่องาน: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันจัดงาน:  วันที่ 13 พฤษภาคม 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ สนามหลวง, กรุงเทพมหานคร
          สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นพระราชพิธีซึ่ง

2015-05Calendar-003 ชื่องาน: งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา
วันจัดงาน:  ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 – 25 พฤษภาคม 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ นามกลางเวียง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา
          โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ มักประสบปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในระยะเวลาเดียวกันปริมาณมาก 
2015-05Calendar-004 ชื่องาน:  งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
วันจัดงาน: ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - 28 พฤษภาคม 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง
          ภายในงานมีการจัดให้มีขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ มีการประกวดผลไม้ การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล
2015-05Calendar-005 ชื่องาน:  งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล
วันจัดงาน: ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 - 21 พฤษภาคม 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
          วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ พิธีทำบุญเข้าอินทขีลเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
2015-05Calendar-006

ชื่องาน: ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร
วันจัดงาน: ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 – 10 พฤษภาคม 2558
สถานที่จัดงาน:  ณ สวนสาธารณะพญาแถน หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
           ประเพณีบุญบั้งไฟ คือ หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสานรวมไปถึงเพื่อนบ้านประเทศลาว ซึ่งมีตำนานมาจากนิทาน

facebooklogo
member