Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
Museum000
Museum001
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม

     พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ เริ่มโครงการก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าของเยาวชน โดยปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์ กลาสทั้งหมด 120 รูป

     โซนแรกคือห้องจัดแสดงพระอริยสงฆ์ ซึ่งได้แก่ พระครูภาวนา รังษี, พระธรรมญาณมุนี, พระโพธิญาณเถร, ครูบาชัยวงศาพัฒนา, หลวงพ่อ เกษม, สมเด็จพระพุฒาจารย์, พระอาจารย์มั่น, ครูบาศรีวิชัย ฯลฯ ห้องแสดงต่อไปซึ่งถือเป็นไฮไลด์ของที่นี่ ห้องจัดแสดงพระบรม รูปอดีตพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงค์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8 และห้องจัดแสดงต่อไป เป็นห้องจัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยนั่นเอง

     ห้องจัดแสดงชั้นบนแรกสุดจะเป็นการจัดแสดงชุด 3 ครูไทย เดินเข้าไปตามทางเดินเรื่อยๆ ห้องแสดงหุ่นชุดต่อไปคือ ชุด 3 บุคคลสำคัญของโลก ที่มีบทบาททางด้านการเมืองในแต่ละประเทศ

     ห้องจัดแสดงชุดต่อไปเป็นชุดวัฒนธรรมประเพณีไทย เรื่อง การละเล่นของไทย ได้แก่ การเล่นรีรีข้าวสาร เล่นหัวล้านชนกัน เป็นต้น ห้องต่อไปที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากเด็กๆ ก็เห็นจะเป็นชุดวรรณคดี ไทย เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ห้องจัดแสดงชุดสุดท้ายที่ดูเหมือน จะเป็นโซนไฮไลด์ของชั้นบนก็คงจะเป็นชุดเลิกทาส “Slavery in Thailand”

     เปิดเข้าชมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. วันเสาร์- อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 18.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034 332 607
facebooklogo
member