Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
walkstreet
walkstreet01
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดแรกที่ได้จัด โครงการ ถนนคนเดินขึ้นมาอย่างเป็น รูปธรรม ด้วยความพร้อมในหลายๆด้าน ทางจังหวัดจึงได้จัดให้มีถนนคนเดินขึ้นที่ถนนท่าแพ เพราะเป็นแหล่งที่รู้จักโดย ทั่วไปของนักท่องเที่ยวทุกวันนี้ "
walkstreet02

     ที่...จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนที่ใครๆก็ใฝ่ฝันว่าสักวัน จะต้อง เดินทางไปท่องเที่ยวให้ได้ ทริปนี้จึงขอ บก.ติ๊ก บินข้ามน้ำข้ามภูเขา เข้าสู่เมืองแห่งล้านนาแห่งนี้ ผมเลือกที่จะเดินทางมาในช่วงของ วันหยุดเสียด้วย เพราะสิ่งที่ผมต้องการสัมผัสมากๆ นั้นคือการเดิน เที่ยวบนถนนคนเดิน ถนนแห่งความสุขที่ใครๆได้มาเดินเที่ยวแล้ว บอกได้คำเดียวว่า...แฮ๊ปปี้สุดๆ

     ประวัติความเป็นมาของถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ การปิดถนนในคืน วันอาทิตย์ เป็นถนนคนเดินเพื่อการจับจ่าย ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง 8 ปีแล้ว โดยมีประวัติความเป็นมาของโครงการถนนคนเดินนี้ เริ่มต้นมาจาก ความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีโอกาสได้เห็น ตัวอย่างถนนคนเดินจากต่างประเทศ แล้วก็มาดูว่าประเทศไทยของเราน่าจะมี ศักยภาพเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมนี้ได้ที่ไหน ครั้งแรกจึงได้ทดลองที่กรุงเทพ มหานคร ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท่านจึงได้กำหนดให้เป็นนโยบายของ แต่ละจังหวัดให้ไปทดลองจัดโครงการถนนคนเดินในจังหวัดของตนเอง

     "เชียงใหม่" เป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดโครงการถนนคนเดินอย่างเป็น รูปธรรม ด้วยความพร้อมในหลายๆด้าน ทางจังหวัดจึงได้ให้จัดขึ้นที่ถนน ท่าแพ ซึ่งเป็นแหล่งที่รู้จักโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม่, ให้ประชาชนได้มีโอกาสออกกำลัง ด้วยการเดิน, ส่งเสริมการ จำหน่ายสินค้า otop ของเชียงใหม่ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

     ผลของการจัดโครงการถนนคนเดินที่ถนนท่าแพนั้น ประสบความ สำเร็จอย่างดียิ่ง ทางจังหวัดจึงได้ส่งมอบโครงการให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับช่วงต่อในการจัดโครงการต่อไป ต่อมาจึงมีการขยายเพิ่มที่ถนน พระปกเกล้า และถนนราชดำเนิน จากเดิมที่ถนนท่าแพสามารถรองรับผู้ขาย ได้ประมาณ 600 – 800 ราย สถานที่ใหม่ก็สามารถรองรับจำนวนผู้ขายเพิ่ม เป็นจำนวนกว่า 4,000 ราย สร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายได้เป็นจำนวนมาก ประมาณกันว่ามีเงินสะพัดในโครงการถนนคนเดินแต่ละสัปดาห์ เฉพาะ วันอาทิตย์วันเดียว 20 – 30 ล้านบาท โดยมีผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม โครงการประมาณ 20,000 – 30,000 คน และหากเป็นหน้าเทศกาล เช่น เทศกาลวันลอยกระทง, เทศกาลสงกรานต์ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ก็จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เป็นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย
facebooklogo
member