Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
marine
marine01

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

     เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม และสัตว์ทะเลที่หายาก เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประมงของไทย จากการแสดงในส่วนนิทรรศการ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย

      การจัดแสดงภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ชมสัตว์น้ำในระบบนิเวศที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร 2. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ชมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 3. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จัดแสดงเปลือกหอยจำนวน 6 ตู้ เป็นเปลือกหอยทะเลในน่านน้ำไทย

อัตราค่าเข้าชม : จำหน่ายบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท, เด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี) 10 บาท, เด็กความสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าชมฟรี , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี เวลาทำการ วันพุธ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.00 น. หยุดทำการในวันจันทร์ – อังคาร ติดต่อสอบถามข้อมูลที่...ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทรศัพท์ 0-3865-3741 ,โทรสาร 0-3865-1763

 

marine02
facebooklogo
member