Get Adobe Flash player
Menu-Home
Menu-Travel
Menu-Culture
Menu-Food
Menu-Hotel
Menu-Calendar
Menu-Event
Menu-Contact
magazine-head
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Prev Next
นิตยสารประจำเดือน กันยายน 2561

นิตยสารประจำเดือน กันยายน 2561

https://issuu.com/roonaroonmalaithong/docs/welcome_22__4_ วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561

นิตยสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561

https://issuu.com/roonaroonmalaithong/docs/welcome_21 นิตยสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา&nb... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561

นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561

https://issuu.com/roonaroonmalaithong/docs/22_05_mag_welcome_20 นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยว... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน เมษายน 2561

นิตยสารประจำเดือน เมษายน 2561

https://issuu.com/roonaroonmalaithong/docs/welcome_trip_72352ddc761c99 นิตยสารประจำเดือน เมษายน 2561     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่อง... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นิตยสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นิตยสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด รายละเ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน มกราคม  2561

นิตยสารประจำเดือน มกราคม 2561

นิตยสารประจำเดือน มกราคม 2561     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอียด... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2560

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2560

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2560       วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน  2560       วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2560

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2560

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2560       วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอี... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดิอน มกราคม 2560

นิตยสารประจำเดิอน มกราคม 2560

นิตยสารประจำเดือน มกราคม 2560       วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอี... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน ธันวาคม 2559        วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด  ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

นิตยสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2559        วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... ราย... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม2559

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม2559

นิตยสารประจำเดือน ตุลาคม 2559        วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอียด..... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน กันยายน 2559

นิตยสารประจำเดือน กันยายน 2559

นิตยสารประจำเดือน กันยายน 2559        วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอียด... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน สิงหาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน สิงหาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน สิงหาคม 2559        วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอียด... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน กรกฎาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน กรกฎาคม 2559

   นิตยสาร   ท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน มิถุนายน 2559

นิตยสารประจำเดือน มิถุนายน 2559

           นิตยสาร   ท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine     วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2559

นิตยสาร ท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine             วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ  และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค  และจำหน่ายในเว็บไซต์ www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เคาร์เตอร์ ตำรวจท่องเที่ยว เคาร์เตอร์ การท่องเที่ยวและกีฬา เคาร์เตอร์ เ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือน มีนาคม 2559

นิตยสารประจำเดือน มีนาคม 2559

เชิญพบกับนิตยสาร ท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine   วางแผงแล้วนิตยสารท่องเที่ยว Welcome Trip Magazine  ในการท่องเที่ยวที่สนุกและได้ในทุกสิ่ง เป็นเพื่อนพาท่านเที่ยวๆ ในทุกรูปแบบที่มีให้ท่านเลือก ติดตามได้ที่ แผงจำหน่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ84 แห่ง ภาคกลาง 47 แห่ง ภาคตะวันตก 21 แห่ง ภาคตะวันออก 44 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 แห่ง ภาคใต้ 45 แห่ง ปริมณฑล 55 แห่ง ภาคเหนือ 32 แห่ง และร้าน นายอินทร์ ร้านฟาสเตอร์ กรีนบุ๊ค รวม 506 แห่ง และจำหน่ายในเว็บไซต์  www.welcometripmagazine.com พร้อมด้วยอภินันทนาการที่จุด สนามบินสุวรรณภูมิ 3 ,10 เคาร์เ... รายละเอียดทั้งหมด

 นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2558

นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2558

หนาวนี้..ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ชมเมเปิ้ล & ดอกกุหลาบพันปี   วางจำหน่ายที่ ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ และร้านนายอินทร์ ,ร้านฟาสเตอรบุค, กรีนบุ๊ค   หรือสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี้ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

นิตยสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

สุดยอดภาพใน “พระระเบียง” @..วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Mural Painting.. Phta Rabiengวางจำหน่ายที่ ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ และร้านนายอินทร์ ,ร้านฟาสเตอรบุค, กรีนบุ๊ค  หรือสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี้ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนตุลาคม 2558

นิตยสารประจำเดือนตุลาคม 2558

แม่แจ่ม" มนต์สเน่ห์วิถีไทย ชมนาขั้นบันได , ผ้าตีนจกวางจำหน่ายที่ ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center) ทั่วประเทศ และร้านนายอินทร์ ,ร้านฟาสเตอรบุค, กรีนบุ๊ค   หรือสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี้ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2558

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รวมพลังน่องท่องช่องเย็นตลาดย้อนยุค (นครชุม) ..กำแพงเพชร                 อากาศร้อนตอนนี้.. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 42 องศาเซลเซียส ในวันธรรมดา..ผมจะทำงานอยู่ในห้องแอร์ ..ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอมาวันหยุดนี้ซิ.. “ร้อนตับแตก” ผมเลยแอพ Line ไปชวนเพื่อนๆ “รวมพลังน่องท่องช่องเย็น” ..น้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร แรกๆ รวมกันได้ 10 คัน แต่ตอนหลังๆ ใกล้จะไป.. เหลือแค่ 4 ก็ยังดีกว่าไม่มี เอาวะ!! .. เลยนัดกันไว้ในวันเสาร์แรกของเดือน (หลังเงินเดือนออก) ..จัดไป 2 วัน 2 คืน ที่เมืองกล้วยไข่หวาน เริ่มต้นการเดินทาง ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2558

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2558

ตามหา “นักบุญ” ผู้สร้างเมืองแห่งธรรม @ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ลำพูน                 การงดเว้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิต, ไม่คิดขโมยของๆใคร, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดโกหก และไม่ดื่มสุรายาเมา เขาว่าเป็นคนดีมี “ศีล ๕” อยู่ในใจ.. ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนเผ่าปกาเกอะญอในหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นอกจากจะยึดหลักของศีล ๕ อย่างเคร่งครัดแล้ว ยังไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่างหาก โอ้พระเจ้าจอด!! ..คุณยอดมาก                 เมือ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนมีนาคม 2558

นิตยสารประจำเดือนมีนาคม 2558

อาบน้ำแร่..แช่น้ำพุร้อน ผ่อนคลาย.. @น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่           “เป็นโชคชะตา ฟ้าลิขิต.. ชีวิตมนุษย์” ไม่มีใครหยุด การเกิด, แก่, เจ็บ, ดับ ได้เลย อะ!!  คนโชคดี คือคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่คนโชคร้าย 30 บาทรักษาทุกโรค..ยังเอาไม่อยู่!! ดูอย่างคนเป็นโรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคความดัน (ทุรัง)..ยังยอมยกธง อิอิ!! แต่สำหรับโรคร้ายอย่าง เลือดลมเดินไม่สะดวก, คนมีสิวมีฝ้า, เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต, โรคปวดข้อ-ปวดกระดูก, โรคเครียด หรือโรคผิวหนัง  โดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงิน อันนี้..สามารถบำบัดรักษาให้หายได้ เอาง่ายๆเลยละกาน คือการได้อาบน้ำแร่..แช... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นิตยสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

มนต์รักเมืองน่าน… ปู่ย่าม่าน หวานอมตะ @วัดภูมินทร์                 เมื่อนึกถึงตำนานแห่งความรัก เรามักจะนึกถึง  Romeo and Juliet ว่ากันว่ามีคู่รักหลายคู่มักจะชวนกันไปบอกรักกันที่เมืองเวโรนา ในประเทศอิตาลี ซึ่งที่บ้านของจูเลียตนี้ เป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่า ถ้ามาอธิษฐานหรือเขียนจดหมายแปะไว้หน้าปะตูบ้าน ก็จะสมหวังในความรัก..ซะงั้น!! ดังนั้นฉบับนี้ ผมขอพูดถึงอีกหนึ่งตำนานรักในเมืองไทย คือที่วัดภูมินทร์ ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองต้องห้าม..พลาด!! ที่มีภาพกระซิบรักบันลือโลกของ “ปู่ย่าม่าน รักหวานอม... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนมกราคม 2558

นิตยสารประจำเดือนมกราคม 2558

เยือนถิ่นชุมชนคนอาร์ต @โพธาราม จังหวัดราชบุรี         เวลานึกถึงเมืองศิลปะและวัฒนธรรม ผมมักจะมองไกลไปที่เมืองแถวๆภาคเหนือ ทั้งๆที่มีเมืองใกล้ๆตัวที่ไม่อาจมองข้าม อย่างเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่หลากหลายด้วยศิลปะ และมากมายด้วยวัฒนธรรม สมกับเป็นเมืองที่ต้องห้าม..พลาด!! โอกาสนี้..ผมขอนำท่านผู้อ่านเยือนถิ่นชุมชนคนอาร์ต @ราชบุรี ที่อำเภอโพธาราม กันเลยละกาน..           ก่อนอื่น..ต้องฝากขอบคุณ  ผอ.อัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ที่มีน้ำใจให้การสนับสนุนทีมงานเรา ทริปนี้..ผมขอเลือกแบกเป้นั่งรถไฟฟรี!! ที่สถาน... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2557

นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2557

หนึ่งในเส้นทางสายหมอกและดอกไม้@..ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่        เมื่อลมหนาวพัดผ่าน ฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวก็มาถึง เหมือนฉุดดึงคนรักในสายหมอกหรืออ่อนไหวกับดอกไม้ ให้ได้ ลั้นลา!!..รับลมหนาว ..แม้แต่ผม ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสขึ้นไปสัมผัสกรุ่นไอของสายหมอกและกลิ่นหอมของดอกไม้บนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสายหมอกและดอกไม้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่         วันก่อน!! มีโอกาสได้พบ คุณวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และได้พูดคุยกันบนโต๊ะกาแฟ ซึ่งท่านได้บอกกับผมว่า.. ครั้งที่จัดโครงก... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

นิตยสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ระลึกนึกถึง “ประเพณีแห่ดาว” / @จังหวัดสกลนคร        ไม่มีที่ไหนเหมือนและคงไม่เหมือนที่ไหน..?? กับประเพณีแห่ดาวของจังหวัดสกลนครที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อถึงคืนวันคริสต์มาส และในฉบับนี้..ผมขอเอาเรื่องเก่ามาเขย่าใหม่ให้คุณผู้อ่านได้เห็นภาพ เผื่อมีโอกาสได้ไปสัมผัสเทศกาลนี้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ ชุมชนท่าแร่ และเขตเทศบาลนครสกลนคร          เมื่อปีที่ผ่านมา คุณบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม และดูแลพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้จัดทริปท่องเที่ยวของคณะสื่อมวลชนจากสำนักงานใหญ่ (ถนนเพชรบุรี) ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนกันยายน 2557

นิตยสารประจำเดือนกันยายน 2557

ตามหา “อาราบิกา” บนดอยช้าง / จังหวัดเชียงราย                 ตอนนั่งจิบกาแฟในร้านกาแฟสดใกล้ๆ ที่ทำงาน เพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่า “คุณรู้หรือเปล่าว่ากาแฟสดที่เราดื่ม คือกาแฟพันธุ์อาราบิก้า  ส่วนใหญ่ปลูกกันทางภาคเหนือ ส่วนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าเขาปลูกกันทางภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิดผง และขายดีมาก ๆ ในประเทศไทย” ก็คงใช่นะ..เพราะมีขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไป “แล้วทำไมกาแฟพันธุ์อาราบิกาถึงมีราคาแพงกว่าหล่ะ?...” ผมถามกลับไป เพื่อนก็บอกว่า “เพราะมีคนนิยมดื่มกันทั่วโลกไง!!” อ้อ..ถึงบางอ้อเลย ถือว่า... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนสิงหาคม 2557

นิตยสารประจำเดือนสิงหาคม 2557

ปาฏิหาริย์ฟ้าหลังฝน บน..ม่อนแจ่ม                 ผมตั้งใจอยากจะไปนอนตั้งแคมป์บนดอยสักคืน พอตื่นขึ้นมาก็เห็นทะเลหมอกแบบแจ่มๆ เมฆล่องลอยเล่นลมเป็นคลื่นๆอยู่ตรงหน้าอะไรทำนองนั้น ที่สุดก็คิดถึง “ม่อนแจ่ม” ของเชียงใหม่ขึ้นมาทันใจ เลยกดเบอร์โทรศัพท์ถามหาคนรู้จัก คุณพรนันทน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (น้องก้อย) หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว มูลนิธิโครงการหลวง ในทันทีที่คิดได้                 อะไร?..จะทันใจได้ขนาดนั้น “น้องก้อย” ตอบรับอย... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนมิถุนายน 2557

นิตยสารประจำเดือนมิถุนายน 2557

นั่งอาบน้ำร้อน นอนแช่น้ำแร่ ที่..น้ำพุร้อนสันกำแพง          ปล่อยตัวตามสบาย ปล่อยใจให้ล่องลอย พร้อมให้สายน้ำอุ่นๆ ไหลชโลมผิวกายขจัดความเมื่อยล้าทั้งในร่างกายและในหัวใจจนหมดสิ้น คิดได้แบบนี้หลายท่านคงอยากจะไปอาบน้ำแร่แช่นำอุ่นๆ โดยไม่ต้องไปไกลถึงแดนอาทิตย์อุทัย ที่เมืองไทยก็มีแหล่งอาบน้ำแร่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกัน ถึงอยู่ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกลเกินไป คือที่บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ยังไงล่ะ ใครไม่เคยได้ยินชื่อถือว่าเชยระเบิด เพราะสายน้ำแร่ของเขาโด่งดังไปทั่วประเทศเชียว          ชื่อเสียงของ น้ำพุร้อนสันกำแพง มีมานานนมไม่ได... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จังหวัดสุรินทร์ / ดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ          จังหวัดสุรินทร์, บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เป็นกลุ่มจังหวัดในอีสานใต้ที่มีความชัดเจนในความเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มปราสาทตาเมือน ปราสาทศีขรภูมิ ในจังหวัดสุรินทร์ และปราสาทสระกำแพงใหญ่, กำแพงน้อย ในจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ยังมีปราสาทอีกหลายแห่งที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางสมัยโบราณ ซึ่งมีศักยภาพเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ตลอดจนความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะสมาชิกกลุ่ม AECได้ดีอีกด้วย.. ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2557

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2557

ทริปนี้..ได้ทั้งบุญได้ทั้งเที่ยวที่เมืองแพร่            หลายคนคงจะเชื้อถือเรื่องของดวงชะตาราศี และมักจะชอบดูดวงปีเกิด ดวงเดือนเกิด หรือดวงวันเกิด กับหมอดูที่มีอยู่มากมาย ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื้อถือในเรื่องนี้ เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ผมได้มีโอกาสไปดูดวงชะตาราศีของตัวเองที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หมอดูได้ทำนายทายทักว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดี จะต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการให้ไปทำบุญ และต้องทำบุญที่พระธาตุ 3 วัดอีกด้วย เมื่อทำเสร็จแล้วดวงจะดีทันตาเห็น...โอ้พระช่วยกล้วยทอด           และก็บังเอิญจริง ๆ ครับ... ที่ผมได้มีโอกา... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

นิตยสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

"สองฝั่งของลำน้ำแม่แตงยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และนกนานาชนิด จัดว่าเป็นสายน้ำที่มีบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่ตื่นเต้นเร้าใจ" คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ / ค้นหาความท้าทายในป่าดิบชื้น ตำบล “ป่าแป๋” ดินแดนมหัศจรรย์ของคนรักป่า             คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ป่าที่เพิ่งประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์นั้นมีคนอยู่อาศัยมานานนับร้อยปีแล้ว เหตุที่ยังคงมีผืนป่าให้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์อยู่ เป็นเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งคอยปกป้องดูแลไว้ให้ คนเหล่านี้มีวัฒนธรรมและความเชื่อของชนเผ่า จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้   &nbs... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนธันวาคม 2556

สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ใน..หนาวนี้ที่เมืองแกน     เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกๆปี(ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.)จะเป็นฤดูของการเก็บเกี่ยว “ต้นข้าว” ตามท้องทุ่งนาของชาวบ้านในชนบท และเมื่อเริ่มต้นของปีพุทธศักราชใหม่ ก็จะมีกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการพบปะและพักผ่อนของชาวบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำนากันมาตลอดทั้งปี แล้วคนทำงานในออฟฟิตอย่างพวกเรา จะมีโอกาสสักครั้งไหม..? ที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างแท้จริง     วันนี้ทางทีมงานขอนำทุกท่านขึ้นไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท คือที่..เมืองแกนพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่แตง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนตุลาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนตุลาคม 2556

หอมกลิ่นธรรมชาติ ที่..หมู่บ้านแม่กำปอง                 ชีวิตเป็นของเรา... ธรรมชาติโอบกอดเรา... ความสุขอยู่รอบตัวเรา...หาให้เจอ... The life of us ... Embrace our natural ... Happiness is all around us ... Find out ...                 ฉบับนี้ขอพาคุณผู้อ่านขึ้นเหนือไปสัมผัสหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา ที่เต็มไปด้วยความประทับใจ กับภาพบันทึกความทรงจำที่..หมู่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆ ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนกันยายน 2556

นิตยสารประจำเดือนกันยายน 2556

เที่ยวเมืองโบราณ ณ เมืองกำแพงเพชร     กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ หรือเมืองมรดกโลก ที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก ถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ควรศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นธรรมชาติ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดได้ร่วมกันจัดขึ้น                  วันนี้ขอเริ่มกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เราเริ่มออกจากกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 04.00 น. เพื่อมุ่งสู่จังหวัดกำแพง แหล่งมรดกโลก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนสิงหาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนสิงหาคม 2556

เมืองพัทยา / สวรรค์ของนักท่องเที่ยว 07:30 น. สเปลนดิด รีสอร์ท@จอมเทียน                 เช้านี้ล้อหมุนที่..สเปลนดิด รีสอร์ท@จอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กับบุบเฟต์มื้อเช้าแบบชิลๆ ผมเลือกเมนูอาหารเช้า (Breakfast) ไส้กรอก, เบค้อน, ไข่ดาว, ขนมปังปิ้งราดเนย พร้อมกาแฟร้อนๆ 1 ถ้วย ปิดท้ายด้วยผลไม้สดๆ ...ครับผม ถือเป็นมื้อเบาๆ ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี..ในทริปนี้ เป้าหมายของเราอยู่ที่ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake), ตลาดน้ำ 4 ภาค, เกาะล้าน และถนนคนเดิน (Walking Street) เมนูนี้ค... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนกรกฎาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนกรกฎาคม 2556

สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก                 นับว่าเป็นบุญตาจริงๆ ที่ทริปนี้มีโอกาสได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บรรพบุรุษไทย ได้สร้างไว้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อว่า ”เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ทั้งรูปทรงประติมากรรมที่สวยงาม และศึกษาประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ฉบับนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสเมืองแห่งมรดกโลกแห่งนี้กัน...ไปกันเลย                ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนมิถุนายน 2556

นิตยสารประจำเดือนมิถุนายน 2556

ลับแล หมู่บ้านหลังเขา จ.อุตรดิตถ์     มีตำนานเล่าขานกันว่า เมืองลับแลเป็นอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เดิมคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาที่ไม่สะดวก เส้นทางคดเคี้ยวและอยู่ในป่าลึก ทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่าย และยังมีเขาภูดอยคอยบังแสงอาทิตย์ในยามเย็น ทำให้มืดเร็วกว่าปกติ จนได้ชื่อว่า..เมืองลับแล ซึ่งหมายถึง..เมืองที่มองไม่เห็น ที่มีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองลับแลแห่งนี้..สะงั้น     ฉบับนี้เราขอพาคุณผู้อ่านหลงเข้าไปในอำเภอลับแล ไปปั่นจักรยาน ไปชิมผลไม้ และไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ทริปนี้ เที่ยวแบบกระจาย... “ชะอำ-หัวหิน” ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว     ไม่ได้ล้อเล่นแบบขำๆ แต่จะนำทุกท่านท่องเที่ยว “ชะอำ-หัวหิน” เที่ยวแบบกระจายไปให้ทั่วๆ เช่น เล่นลูกแกะ แวะตลาด ตะลุยแลนด์มาร์ค ชนิด..จัดเต็ม! กันเลยคร้า... และที่สำคัญทริปนี้ cheap มากๆ ประหยัดสุดๆ กินไม่ต้องหรู...แต่อยู่แบบสบายๆ... เน้นเที่ยวกระจาย! ถ่ายรูปสะบั้นกันไปเล้ยยยย! 08:00 Bangkok     แนะนำให้นัดรวมพลกันตั้งแต่เช้าหน่อย ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ 8 โมงกำลังดี และควรจะหาอะไรรองท้องกันไปก่อนเลยนะค่ะ เพราะระยะทางไม่ได้ไกลมาก ยิงยาวไปเลยจะดีกว่าค่ะ ขึ้นทางด่วนแล้วลงสมุทรสาคร ผ... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2556

นิตยสารประจำเดือนเมษายน 2556

เที่ยวจังหวัดในเดือนพฤษภาคมนี้อิ่มทั้งบุญและงานแพรพรรณล้านนาภูษาลุ่มน้ำโขง 2556     หากมีโจทย์ให้เลือกจุดหมายของการท่องเที่ยว โดยเอาจังหวัดในภาคเหนือเป็นที่ตั้ง เชื่อแน่ว่าหลายคนคงนึกถึงเชียงใหม่ เพราะความครบเครื่องครบครัน มีทุกอย่างที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้..เชียงใหม่ จึงคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว เพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอหน้าค่าตากันมานาน แต่กลับไปเดินสวนกันที่เชียงใหม่ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ     แต่ถ้าคุณอยากเที่ยวสบายๆ ไม่เบียดเสียด Welcome magazine for free ฉบับนี้มีอีกหนึ่งทางเลือกมาฝากคุณๆ กับจังหวัด... รายละเอียดทั้งหมด

นิตยสารประจำเดือนมีนาคม 2556

นิตยสารประจำเดือนมีนาคม 2556

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่...เชียงใหม่สุขทั้งใจ สุขทั้งกาย และช่วยลดพลังงาน                 วันก่อน..ผมมีโอกาสได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับท่าน ผอ.วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เกี่ยวกับโครง Green & Slow Travel ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 3 จังหวัดภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน และลำปาง ซึ่งโครงการนี้จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว...เที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เที่ยวแบบไม่ต้องเร่งรีบ โดยใช้การเดินเที่ยว หรือปั่นจักรยานเที่ยว ซึ่งได้ออกกำลังกายแถมยังช่วยลดพลังงาน แล... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ไชน่าทาวน์เมืองไทย / ถนนที่ไม่เคยหลับ     ถ้าพูดถึง "เยาวราช" เพื่อนๆ นักเที่ยวเมืองไทยจะนึกถึงอะไรกัน .... หลายคนอาจจะนึกถึงชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีน จนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สมญานามกันว่า..ไชน่าทาวน์เมืองไทย แต่บางคนก็นึกถึงแหล่งขายทองคำอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่วันนี้ เราจะทำให้คุณนึกถึงร้านอาหารที่ตั้งขายเรียงรายเต็มตลอดสองข้างทางในยามค่ำคืน .... ซึ่งนับว่าเป็นรีวิวแนะนำร้านอาหารรีวิวแรกของเราที่ไม่เจาะจงไปที่ร้านใดเพียงร้านเดียว แต่เราจะพาคุณไปตะลุยกินกันเลยก็ว่าได้ค่ะ ..... ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า >>>      เมื่อมาถึง "เยาวราช" กัน... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนมกราคม 2556

ฉบับประจำเดือนมกราคม 2556

สวรรค์นักเที่ยวที่...ภูทับเบิกหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์     ทริปนี้..อีกเช่นเคยครับท่าน เมื่อถึงฤดูหนาว.. ใครๆก็อยากจะไปเที่ยวภาคเหนือเพื่อสัมผัสอากาศหนาวๆกัน วันนี้ทางทีมงาน Welcome magazine for free ขอพานักท่องเที่ยวทุกท่านขึ้นไปเที่ยว...ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่แห่งนี้ครั้งก่อนเราเคยมา ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนต้นฤดูหนาว แต่มาคราวนี้เราเลือกช่วงเดือนธันวาคม หวังจะได้มาชมดอกซากุระเมืองไทย หรือต้นพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานสะพรั่งบนเส้นทางไกล้อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ว่าแล้วก็ไปกันเลย....      แน่นอนครับ...ก่อน... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2555

ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2555

หนาวนี้ที่เมืองแกน...      ทริปนี้..ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด กับเทศกาล "หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 3" ณ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นิตยสาร Welcome magazine for free ขอพาทุกท่านมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผสมผสานกับเทศกาลดอกไม้บาน "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ซึ่งในหนึ่งปีจะมีสักครั้ง เรามานั่งงัวล้อ ขึ้นรถราง ปั่นรถถีบ แอ่วเมืองแกนกันดีกว่า ปะ..ไปเลยปะ      การเดินทางไม่ไกลอย่างที่คิด ใช้เวลาเพียง 45 นาที จากตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไปถึงเมืองแกนได้ทันที บนถนนสายเชียงใหม่-เชียงดาว แล้วเลี้ยวขวาทางเข้าเขื่อนแม่งัด ณ ที่นี้คือ..บ้านเมืองแกนพัฒ... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

เที่ยว 9 วัดในนครโบราณ..เมืองลำพูน     ทริปนี้ทีมงาน Welcome magazine for free จะพาทุกท่านมานั่งรถรางเที่ยวชมเมืองลำพูนในอดีตกันค่ะ จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวัดวาอาราม บ้านเรือนแบบโบราณ เรียงรายอยู่สองข้างทาง ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนา อาณาจักรหริภุญไชยเป็นอาณาจักรพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปี ก่อนที่พญาเม็งรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา "เมืองลำพูน" จึงเหมาะแก่การเที่ยวชมวัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยเฉพาะความเก่าแก่ในเขตอำเภอเมือง      จังห... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2555

ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2555

จิตรกรรมฝาผนังใน..พระระเบียง      ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในกรุงเทพฯ นับว่าเป็นภาพที่แปลกกว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เคยมีมา ทั้งนี้ภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยส่วนมากนั้น มักจะเป็นพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติปางก่อนของพระพุทธองค์ เขียนเพื่อเป็น พุทธบูชา หรือ ให้ชาวพุทธทราบความเป็นมาของพระศาสดาของตัวเอง ส่วนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์ในวัดพระแก้วนั้น เป็นเรื่องราววรรณคดีเก่าแก่จากเรื่องรามายณะของอินเดีย      เมื่อแรกสร้างวัดพระแก้วนั้น หาได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนกันยายน 2555

ฉบับประจำเดือนกันยายน 2555

ร้อนๆแบบนี้ ไปทะเลกันดีกว่า ที่..จังหวัดระยอง      เมื่อเข้าสู่ฤดูปิดเทอมภาคฤดูร้อน อากาศก็ร้อนอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ ฉบับนี้ทีมงานเราขอพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสบรรยากาศ ที่ริมหาดทะเลสวยๆในจังหวัดระยองกันฮิ!! ไม่รู้ว่าเมืองแห่งนี้จะดีจริงอย่างคำขวัญที่ว่า.... ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก กันหรือเปล่าฮิ!!      เช้าของวันเสาร์ เราตื่นขึ้นที่...หินสวย-น้ำใส รีสอร์ท ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง ลงไปด้านล่างของหาดปิด (ริมหาดในรีสอร์ท) บรรยากาศสวยงามมาก ดวงอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงลับขอบทะเลใส ใกล้ๆกันนั้นมีเรือประมงกำลังก... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2555

ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2555

ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง      เมืองลำปาง...หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเมืองผ่าน ขึ้นไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายก็ต้องผ่าน ขึ้นไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องผ่าน แต่ความเป็นจริงแล้ว ที่แห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้นั่งรถม้าชมรอบเมืองลำปาง ซึ่งมีจุดให้ใช้บริการอยู่หลายแห่ง คือที่หน้าโรงแรมทิพย์ช้างลำปาง,โรงแรมลำปางเวียงทอง หรือที่ศาลากลางเก่า ค่าโดยสารมี 3 อัตรา คือ รอบเมืองเล็ก 200 บาท รอบเมืองใหญ่ 300 บาท หรือเช่าชั่วโมงละ 500 บาท ต้องขอขอบคุณ คุณอัครินทร์ พิชญกุล นายกสมาคมรถม้า จ.ลำปาง ที่ให้ข้อมูล      ค่ำคืนวันเสาร์ เราเข้าพักที่.... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2555

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2555

ชมนกชมไม้เมืองหนาว ที่...ขุนวาง, แม่จอนหลวง จ.เชียงใหม่      ทริปนี้..เรามีเวลา 3 วัน กับอีก 2 คืน จึงขึ้นเหนือเพื่อนำทุกท่าน ไปสัมผัสไม้เมืองหนาวกันที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง เชียงใหม่ (ขุนวาง) และที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ซึ่งแยกออกไปทางอำเภอ แม่แจ่ม เพียง 7 กิโลเมตรจากศูนย์วิจัยฯ(ขุนวาง) ตั้งอยู่ในวงล้อมของแนว เทือกเขาอินทนนท์ โดยทีมงานเราได้เลือกเอาวันศุกร์เป็นวันเริ่มการ เดินทาง แล้วมาสุดท้ายในวันจันทร์      ก่อนอื่นเรามาคาราวะ...เฮ้ย!! มารู้จักกับท่าน ผอ.จำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมวิชา การเกษตรให้... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2555

ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2555

สุดยิ่งใหญ่อลังการ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 12011     กลับมาอีกครั้งแล้วจ้า! สำหรับ "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554" หรือ "งานพืชสวนโลก 2554" ที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ.2549 ประเทศไทยเคยจัดงานพืชสวนโลกไปแล้วครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า ได้รับเสียงตอบรับมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว      และสำหรับงานพืชสวนโลกในปีนี้ อากาศก็เย็นสบายเป็นใจให้พืชพรรณไม้ดอกบานสะพรั่งสวยงามเสียเหลือเกิน สงสัยว่าถ้าช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเยี่ยมชมงานพืชสวนโลกก็คงจะตกเทรนด์แน่ ๆ เอาล่ะ...ตามไปดูกันดีกว่าว่า ในงานพืชสวนโลก 2554 นี้ มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง  ... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2555

ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2555

สวัสดีเมืองปาย      นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเมื่อมาเที่ยวปายก็มักมีกิจกรรมท่องเที่ยวคล้ายๆกัน เริ่มตั้งแต่มาถึงแวะสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ถ่ายรูป กินกาแฟกับร้านกาแฟปายสวยๆ ก่อนถึงเมืองปาย หลังจากนั้นก็เข้าที่พัก ตกเย็นก็ออกมาเดินถนนคนเดิน กินข้าว หรืออาจดื่มเล็กน้อย จบลงด้วยการเข้าที่พักและตื่นมาถ่ายรูปตอนเช้าๆ พอแดดร้อนๆก็เข้าห้องพักอะไรประมาญนั้น เป็นสูตรสำเร็จสำหรับการมาท่องเที่ยวเมืองปายไปแล้ว      วันนี้ welcome magazine for free ขอแนะนำ กิจกรรม 5 อย่างที่ทำที่ปายแล้วทำให้เที่ยวปายได้สนุกขึ้น บอกก่อนนะครับอันนี้เป็นที่ผมเที่ยวมาหลายที่แล้วนั่งค... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนเมษายน 2555

ฉบับประจำเดือนเมษายน 2555

ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ     ขอต้อนรับสู่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีตำนานมายาวนาน ทริปนี้อาจมีเนื้อหาสาระมากหน่อย แต่ก็ดีที่ทุกท่านจะได้รู้ถึง ความเป็นมาในอดีต พร้อมกับชมภาพสวยๆงามๆตามประสา "บก.ติ๊ก" นะครับพี่น้อง....ไปกันเลย      กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย ในทริปนี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ตรงมุมตะวันออก เฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรและใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพเขียนฝาผนังสวยงามมาก, พระที่นั่งดุสิตมห... รายละเอียดทั้งหมด

ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2555

ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2555

ทริปนี้พาเที่ยวเมืองเชียงใหม่      ทริปนี้ที่...เชียงใหม่ ดินแดนอันใฝ่ฝันของนักเดินทางที่จะต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง สัมผัสในเมืองที่สวย ทั้งภูมิประเทศและผู้คนที่มีน้ำใจงามและมีอากาศดี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วไม่ว่าจะเป็นตาม ริมทางตามดอยต่างๆ สร้างบรรยากาศให้เชียงใหมน่าเที่ยวในยามนี้      ทริปนี้ (วันอาทิตย์) บก.ติ๊ก ได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่เก่าแก่ที่มีมนต์เสน่ห์ มายาวนานกว่า 700ปี มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นธรรมชาติ และสร้างสรรค์เหมือนสวรรค์ของนักเดินทาง ก้าวแรกที่มาถึง จึงเช็คอินที่โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว โร... รายละเอียดทั้งหมด

 dot ข้อมูล: อัตราค่าลงโฆษณาในนิตยสาร
facebooklogo
member